AKTIVITETER

AKTIVITETER

Her er en underrubrik

NATIONAL IDENTITET I BØRNEHØJDE

KULTURSKOLEN UDSTILLER

Med afsæt i emnet national identitet viser billedkunstholdet i Rønde fra Kulturskolen Syddjurs en udstilling med stoftryk inspireret af emnet. Læs mere nedenfor.

NATIONAL IDENTITET I BØRNEHØJDE

Ti børn i alderen 8-12 år fra Kulturskolen Syddjurs’ billedkunsthold i Rønde har hen over vinteren arbejdet med emnet national identitet. Fra 1. februar viser de resultatet af deres arbejde på Glasmuseet Ebeltoft i Kids Corner på 1. sal i museets moderne fløj.

Blandt andet har eleverne forholdt sig til flag som nationalt symbol og udforsket flagets kunstneriske muligheder ved hjælp af forskellige trykteknikker. Centralt i udstillingen er et stort fælles arbejde, der måler godt og vel 2 x 3 meter samt syv store fælles flag.

Samarbejdet med Kulturskolen Syddjurs om emnet ‘national identitet’ knytter an til Glasmuseets aktuelle udstilling Chinese Whispers, der netop kredser om dette emnet. Chinese Whispers kan ligeledes opleves på Glasmuseet Ebeltoft.

Her er en underrubrik

SENIORAKADEMI 2020

INSPIRERET AF GRÆNSELANDET

Fra 16. januar 2020 og syv torsdage frem sætter vi i samarbejde med Syddjurs Folkeuniversitet fokus på kunst, kultur og historie knyttet til grænselandet. Se programmet nedenfor.

GRÆNSELANDET – SENIORAKADEMI 2020
Syddjurs Folkeuniversitet

Holdnummer: 1105
Datoer: 7 torsdage: 16/1, 23/1, 20/2, 27/2, 5/3, 19/3, 16/4
Tid: 10.00-12.00 (mødetid senest kl. 9.50)

Pris:
7 forelæsninger: 700 kr
6 forelæsninger: 650 kr.
5 forelæsninger: 550 kr.
4 forelæsninger: 450 kr.
3 forelæsninger: 350 kr.
2 forelæsninger: 250 kr.
1 forelæsning:    150 kr.

Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger
Tilmelding:
Via Syddjurs Folkeuniversitet
Sted: Glasmuseet Ebeltoft, Strandvejen 8, 8400 Ebeltoft
Begrænset deltagerantal: Max 40 deltagere
 

HERFRA HVOR VI STÅR
Dato: Torsdag 16/1
Underviser: Cand.mag i kunsthistorie, museumsdirektør Dan Mølgaard
Udstillingen “Chinese Whispers”, der netop nu vises på Glasmuseet Ebeltoft, er en del af projektet “Herfra hvor vi står – syv udstillinger om national identitet”.

Efter introduktionen til udstillingen og tankerne bag, kigger vi nærmere på kunsten, der definerer vores fælles forestilling om det at være dansk. Vi er tilbage i Guldalderen, hvor maleriet og dens iscenesættelse af den danske natur anvendes i bestræbelserne på at definere det ægte danske og finde en folkesjæl i et land og hos en befolkning, der på blot 50 år er gået fra at være stor og mægtig til pludselig at være lille og ubetydelig.

BARN AF GRÆNSELANDET
Dato: Torsdag 23/1
Underviser: Hans Jørgen Bonnichsen, BA i kunst- og litteraturhistorie, tidligere operativ chef for PET
Som barn af grænselandet vil Hans Jørgen Bonnichsen gennem familiens ikke altid lige lykkelige historie fortælle om, hvad det betyder at være en del af to kulturer. Fortællingen starter i 1864, hvor Danmark mistede Sønderjylland, der blev en del af det stortyske rige. Det med-førte, at 5000 unge sønderjyder mistede livet i 1. verdenskrig i en kamp, der ikke var deres – heriblandt Bonnichsens tre onkler. Genforeningen i 1920 blev et lyspunkt, men 2. verdenskrig helede ikke det belastede naboskab. I 1955 blev der åbnet mulighed for fredelig sameksistens ved en aftale mellem Bonn og København om beskyttelse af mindretal.

VADEHAVET – NATUR I VERDENSKLASSE
Dato: Torsdag 20/2
Underviser: John Frikke, biolog og projektkonsulent ved Nationalpark Vadehavet
Vadehavet er et enestående kystlandskab. Det ligger i læ bag en række beskyttende øer, og det lavvandede havområde er påvirket af et tidevand, som spiller en helt afgørende rolle i forhold til både geologien og biologien i området.
Det helt særlige, havskabte landskab og dets enorme biologiske produktion danner rammen om et af verdens vigtigste vådområder, der bl.a. er afgørende for 10-12 millioner trækkende vandfugle, som pendler mellem yngleområder højt mod nord og vinterkvarterer langt mod syd.
John Frikke vil sætte ord og billeder på Vadehavets væsentlige karakterer, ligesom området vil blive præsenteret i form af en rejse på tværs af kystlandskabet. Endvidere sættes der fokus på den øgede opmærksomhed, som Vadehavet har været genstand for igennem de seneste 30-40 år med en række forvaltnings- og beskyttelsesmæssige tiltag.

SLESVIG – FRA REGION TIL NATIONALT STRIDSÆBLE
Dato: Torsdag 27/2
Underviser: Martin Klatt, lektor, Center for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet
Hertugdømmet Slesvig var indtil 1864 et dansk len. Dvs. at det var en del af Det danske Rige, men administrativt adskilt fra kongeriget med en tysksproget forvaltning. Det var en region, hvor kulturmødet mellem dansk og tysk fremmede økonomien, men også åndslivet. F.eks. kom den lutherske reformation til Danmark gennem Slesvig.
I 1800-tallet kom regionen i klemme mellem en dansk nationalbevægelse, der ønskede en dansk nationalstat frem for den dansk-tysk-norsk helstat, og en slesvig-holstensk regionalbevægelse, der ønskede at indgå i en kommende tysk forbundsstat.

GENFORENINGEN – DA SØNDERJYLLAND BLEV DELT I 1920
Dato: Torsdag 5/3
Underviser: Jørn Buch, cand.phil. i historie, tidligere lektor og specialmedarbejder ved DR i grænselandsforhold. Hvorfor blev Sønderjylland delt? Hvorfor kom grænsen til at gå, hvor vi kender den i dag? Kunne grænsen være blevet trukket anderledes? Er den dansk-tyske grænse trukket retfærdigt? Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret i foredraget om Genforeningen i 1920.
Da tyskerne i 1914 fejrede 50-året for sejren over Danmark i 1864, var der ikke mange der troede, at Genforeningen var så tæt på. Men krigens udvikling gav de dansksindede sønderjyder en mulighed for at stemme sig hjem til Danmark den 10. februar 1920. Der var to afstemninger: Den første i zone I den 10. februar 1920 med et klart dansk flertal, den anden i zone II den 14. marts 1920, hvor der overalt var tysk flertal.
Foredraget vil gøre rede for diskussionen om grænsens forløb, men vil også komme ind på, at grænsen ikke er en historisk grænse, men en demokratisk sindelagsgrænse.

 

AFLYST! EMIL NOLDE – DANSKEREN, DER IKKE VILLE VÆRE DANSK – AFLYST!
Dato: Torsdag 19/3 – arrangementet er aflyst
Underviser: Merete Mørup, cand.mag. i kunsthistorie
Emil Nolde boede i grænselandet og følte sig tysk, men beholdt sit danske pas og forærede flere værker til Danmark. Emil Nolde er forbundet med den tyske ekspressionisme i voldsomme farver. Senere blev han et ikon for sine blide blomsterakvareller. Nolde deltog aktivt i tidens kunstdebat og var repræsenteret på den tyske kunstscene indtil 1933, hvor nationalsocialisterne fik magten og satte en stopper for den moderne kunst. Nolde blev hånet på de berygtede udstillinger for ”entartete Kunst”, og hans værker blev fjernet fra museerne. Hvordan levede han med den undertrykkelse som kunstner?

LITTERÆRE STEMMER I GRÆNSELANDET
Dato: Torsdag 16/4
Underviser: Johannes Nørregaard Frandsen, professor, H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet
Foredraget giver eksempler på forfattere og værker, som skildrer sider af grænselandet og den dansk-tyske dobbelthed i identitet og virkelighed fra Guldalderen til vor tid. Vi skal bl.a. se på forfatterskaber som H.C. Andersen, Steen Steensen Blicher, Theodor Storm, Jens Baggesen, Herman Bang, Karen Blixen, Willy August Linnemann, Sigfried Lenz og Gynther Hansen.

Her er en underrubrik

OPDAGELSESREJSEN

FOR FAMILIENS YNGSTE

Lån en opdagelseskuffert i receptionen og bliv klogere på glas på vej rundt i museet.

Gå på opdagelsesrejse i glassets verden med familiens yngste. Lån en gratis kuffert i receptionen og brug indholdet fra kufferten til at løse opgaver om glas, mens I går gennem museets udstillinger. Undervejs bliver I klogere på nogle af glassets helt særlige kvaliteter.

Opdagelsesrejsen henvender sig til børn i alderen 6 og 10 år, ledsaget af en voksen.

Aktiviteten er udviklet med støtte fra Glasmuseets Venner i samarbejde med studrende fra Aarhus Universitet.

 

Her er en underrubrik

SÆRLIG SØNDAG

RUNDVISNING FOR ALLE

Første søndag i måneden er der rundvisning for alle interesserede på Glasmuseet. Næste gang er søndag 3. maj. Se nedenfor.

Den 1. søndag i måneden er Særlig søndag på Glasmuseet Ebeltoft. Her kan man nemlig gå med på en spændende tur rundt i museets udstillinger sammen med én af museets guider helt gratis, når entréen til museet er betalt. Oplev udstillingerne for aller første gang eller oplev dem på ny, når guiden fortæller om kunstnernes idéer og arbejdsproces, om museets historie, samlingen og meget mere.

Næste rundvisning er 3. maj 2020
Rundvisningen begynder kl. 14

• Rundvisningerne finder sted 1. søndag i måneden kl. 14 på Glasmuseet.
• Rundvisningen er gratis efter betalt entré til museet.
• Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.

*Tilbuddet omfatter ikke grupper. Større grupper bedes bestille en guide.

Gå på opdagelse i Glasunivers

GLASUNIVERS

BLIV KLOGERE PÅ GLAS

I Glasunivers kan du se film om glasteknikker og bliver klogere på glassets historie og nogle af de mange funktioner, glas har i hverdagen.

Gå også på opdagelse i sanserummet og lær mere om glasøjne, glasfiber, glødepærer og meget mere. Se fim om glassets historie og anvendelse og bliv klogere på nogle af de teknikker, der anvendes til at skabe brugs- og kunstglas.

I Glasunivers kan man også få et smugkig i magasinerne, hvor mere end 1500 værker udgør museets anerkendte samling af moderne international glaskunst.

Glasunivers er udviklet i samarbejde med Hans Thyge & co. Yoke Interaction Design har udviklet de digitale elementer og Syncro har løst tekniske opgaver vedr. koblingen af lys, lyd og billede.

Glasunivers er støttet af Arbejdsmarkedets Feriefond.

ÅBNINGSTIDER

COVID-19 I DANMARK – MUSEET ER MIDLERTIDIGT LUKKET.

VI FØLGER MYNDIGHEDERNES ANBEFALINGER OG KORRIGERER MUSEETS AKTIVITETER TILSVARENDE. OPLYSNINGER OM ÆNDREDE ÅBNINGSTIDER OPDATERES LØBENDE.


MANDAG LUKKET*


TIRSDAG LUKKET*


ONSDAG 10.00 – 16.00


TORSDAG 10.00 – 16.00


FREDAG 10.00 – 16.00


LØRDAG 10.00 – 16.00


SØNDAG 10.00 – 16.00

*Åben alle dage i uge 7 og påskeugen.
Lukket 24., 25., 26., 31. dec. samt 1. jan.

DET SKER


OPGAVER OG TEGNEKONKURRENCE

Gå på opdagelse i museets udstillinger og løs opgaver undervejs. Spørg efter et opgaveark i receptionen.

Er du vild med at tegne, kan du deltage i vores tegnekonkurrence. Hver måned udloddes en glaspræmie til vinderen. Tegningen kan ses på hjemmesiden og udstilles i museets bibliotek i en periode.             

ÅBNINGSTIDER OG PRISER


01.11 - 31.03: 10 - 16 ONS - SØN*
01.04 - 31.10: 10 - 17 ALLE DAGE
01.07 - 31.08: 10 - 18 ALLE DAGE
*Åben alle dage i uge 7 samt påskeugen. Lukket 24., 25., 26., 31. dec. samt 1. jan.
Se Stockfleth DELIs åbningstider


01.04 - 31.10: Voksne 120
01.11 - 31.03: Voksne 85
BØRN 6 - 17 ÅR: 30 hele året
GRUPPER: (min. 20 personer) 20% rabat
HANDICAPLEDSAGER: Gratis
Entrébilletten giver 20% rabat på entréen til Fregatten Jylland, Ree Park Safari og Kattegatcentret indenfor en uge.


KONTAKT


GLASMUSEET EBELTOFT
STRANDVEJEN 8
DK-8400 EBELTOFT
T +45 8634 1799
GLASMUSEET@GLASMUSEET.DK

PROTEKTOR:
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

FÅ VORES NYHEDSBREV


 

natalie mars