FINN LYNGGAARDS FOND

FINN LYNGGAARDS FOND

Modtager af Finn Lynggaards Legat
En enig bestyrelse, bestående af glasformgiver Tchai Munch, direktør for Glasmuseet Ebeltoft, Dan Mølgaard, og Karen Siune, formand for Glasmuseets Venner, har valgt at give Finn Lynggaards legat til Morten Klitgaard. Afsløringen af årets modtager af legatet fandt sted på Glasmuseet Ebeltoft fredag 25. januar 2019.

Begrundelse:
Morten Klitgaard opfylder alle kriterierne for at kunne få legatet. Han er dansk, velkvalificeret og har søgt støtte til uddannelse/efteruddannelse, altså til sit videre arbejde med glaskunst. Med dyb respekt for glas som materiale eksperimenterer Morten Klitgaard kontinuerligt med at flytte glassets grænser.
Morten Klitgaard søgte Finn Lynggaards legat med et ønske om at kunne deltage i en master class med underviser, Marina Hanser, på den verdensberømte Pilchuck Glass School i Seattle.
Morten Klitgaard er ført i 1981 og uddannet fra Kunstakademiets Designskoles afdeling for glas og keramik på Bornholm, hvor han studerede 2008 til 2012. Morten har i årene 2002 til 2018 arbejdet hos flere danske glaskunstnere blandt andre hos Tobias Møhl, Pernille Bülow og Leif Vange. Han har deltaget i flere udstillinger rundt omkring i verden.

Om Finn Lynggaards Legat
I forbindelse med Finn Lynggaards 80 års fødselsdag, den 11. januar 2010, blev der – som gave – etableret en fond, som en hyldest til en stor kunstner og iværksætter. Fonden har til formål, hvert år omkring Finn Lynggaards fødselsdag, at uddele et legat til en udøvende dansk glaskunstner med henblik på videreuddannelse eller studie-/inspirationsrejse.

Legatet på kr. 15.000 (sammensat af kr. 10.000 fra Glasmuseets Venner og kr. 5.000 fra fondens egne midler) vil blive uddelt i januar omkring Finns fødselsdag.

Legatet kan søges af danskere, der arbejder med glas eller af udlændinge, der arbejder i Danmark.

Frist for ansøgninger er 1. november 2019.

Ansøgninger sendes til:

Finn Lynggards Fond
c/o Glasmuseet Ebeltoft
Strandvejen 8
8400 Ebeltoft
eller dan@glasmuseet.dk

Såfremt du har søgt om og modtager fondslegatet, forventes det, at du kan være til stede på museet i Ebeltoft ved overrækkelsen af legatet. Og at du kan være til stede ved Glasmuseets Venneforenings Generalforsamling i foråret, hvor du dels fortæller om dit arbejde,  og dels beretter om hvad legatmidlerne har været brugt til.

Modtagere ar legatet vil i perioden efter modtagelsen have mulighed for at blive præsenteret på Glasmuseet Ebeltoft med en mindre opstilling.

.

VEDTÆGTER

Vedtægter for ”Finn Lynggaards Fond”

§ 1.

1.1. Fondens navn er: ”Finn Lynggaards fond”.

1.2. Fonden er stiftet af midler ved donationer i forbindelse med Finn Lynggaards 80 års fødselsdag fra Glasmuseet Ebeltoft, Glasmuseets Venner, firmaer og private.

§ 2.

2.1. Fondens hjemsted og administration er Glasmuseet Ebeltoft, Strandvejen 8, 8400 Ebeltoft i Syddjurs Kommune.

 
§ 3.

3.1. Fondens formål er at støtte danske glaskunstnere med henblik på efteruddannelse og/ellerstudierejse.

§ 4.

4.1. Fonden kan, såfremt bestyrelsen måtte finde dette nødvendigt, anvende op til 10% af fondens aktiver ved den årlige udlodning, dog altid minimum kr. 5.000,00 til udlodning. Herudover kan bestyrelsen anvende evt. afkast af formuen til udlodning. Fondsuddelingen skal så vidt muligt ske på Finn Lynggaards fødselsdag den 11. januar.

§ 5.

5.1. Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder udover de i § 6 nævnte.

§ 6.

6.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der supplerer sig selv.

6.2. Som fondens første bestyrelse blev valgt: 1) Finn Lynggaard (udøvende glaskunstner) 2) Dagmar Brendstrup (direktør for Glasmuseet) 3) Mogens Kaalbye (formand/bestyrelsesmedlem for Glasmuseets Venner)

6.3 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af en udøvende glaskunstner, direktøren for Glasmuseet og formanden eller et bestyrelsesmedlem fra Glasmuseets Venner.

6.4 Bestyrelsen modtager intet arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet, dog betaler fonden bestyrelsesmedlemmers evt. omkostninger ved udøvelse af hvervet.

§ 7.

7.1. Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskabsår går dog fra fondens stiftelse til udgangen af kalenderåret.

§ 8.

8.1. Fondens midler skal anbringes efter de regler, der er fastsat om anbringelsen af fondes midler.

§ 9.

9.1. Årets overskud, evt. med tillæg af andel af formue jfr. § 4, anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til fondens formål, jf. § 3.

§ 10.

10.1. Denne vedtægt kan alene ændres af fondsmyndigheden efter indstilling fra bestyrelsen, jfr. fondslovens § 32.

§ 11.

11.1. Såfremt fonden likvideres tilfalder midlerne Glasmuseet Ebeltoft.

 
 

Ebeltoft, den 11. januar 2010.

Fondsbestyrelsen 2015:

Tchai Munch
Glasformgiver

Dan Mølgaard
Direktør Glasmuseet Ebeltoft

Karen Siune
Formand for Glasmuseets Venner

Morten Klitgaard. Modtager af Finn Lynggaards Legat 25/1 2019.

Finn Lynggaard, 1974.

ÅBNINGSTIDER OG PRISER


01.11 - 31.03: 10 - 16 ONS - SØN*
01.04 - 31.10: 10 - 17 ALLE DAGE
01.07 - 31.08: 10 - 18 ALLE DAGE
*Åben alle dage i uge 7 samt påskeugen. Lukket 24., 25., 26., 31. dec. samt 1. jan.
Se Stockfleth DELIs åbningstider


01.04 - 31.10: Voksne 110
01.11 - 31.03: Voksne 85
BØRN 6 - 17 ÅR: 30 hele året
GRUPPER: (min. 20 personer) 20% rabat
HANDICAPLEDSAGER: Gratis
Entrébilletten giver 20% rabat på entréen til Fregatten Jylland, Ree Park Safari og Kattegatcentret indenfor en uge.


KONTAKT


GLASMUSEET EBELTOFT
STRANDVEJEN 8
DK-8400 EBELTOFT
T +45 8634 1799
GLASMUSEET@GLASMUSEET.DK

PROTEKTOR:
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

FÅ VORES NYHEDSBREV