BAGGRUNDEN

BAGGRUNDEN

BAGGRUNDEN

Glasmuseet Ebeltoft blev indviet i 1986 i den tidligere Toldbod i den mere end 700 år gamle købstadsby Ebeltoft, som ligger ved Ebeltoft Vig. Museet blev til på initiativ af den danske glaskunstner Finn Lynggaard og realiseret i tæt samarbejde med tidligere direktør for Kvadrat, Erling Rasmussen og statsautoriseret revisor, Bent Fredberg. Museet er en privat selvejende institution, som drives af Fonden for Samlingen af Moderne International Glaskunst. Glasmuseet Ebeltoft modtager ingen økonomisk støtte fra staten men opretholder løbende kontakt til Kulturministeriet. På årsbasis har museet ca. 40.000 besøgende.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II er protektor for museet.

INTERNATIONALT GLAS

Museet udstiller moderne international glaskunst og har en samling på 1500 værker skabt af 700 kunstnere fra 40 lande. Disse kunstværker er enten foræringer til museet eller lånt ud til museet af kunstnere fra hele verden. Med mellemrum bytter eller supplerer kunstnerne deres udlånte værker med den nye teknik, således at de besøgende altid kan følge de forskellige glaskunstneres udvikling. Dette er en helt enestående måde at opbygge en kunstglassamling. Man kan med rette kalde Glasmuseet Ebeltoft kunstnernes eget museum.

Foruden den permanente samling viser museet 6-8 særudstillinger om året enten af en enkelt glaskunstner eller af sammensatte grupper. Ikke alene repræsenterer Glasmuseet Ebeltoft udstillinger af veletablerede erfarne glaskunstnere, men også nyuddannede unge med mindre erfaring og stort eksperimentelt mod har de seneste år vist deres formåen i udstillingerne.

Ofte fortsætter udstillingerne til andre lande, hvilket Glasmuseet Ebeltoft organiserer. Yderligere bestræber museet sig på jævnligt at udgive et katalog fra en udstilling med tekst på flere sprog til stor glæde for det internationale publikum.

FACILITETER OG AKTIVITETER

Glasmuseet Ebeltoft har i sin have indrettet en arbejdende glashytte, som er en populær attraktion for de besøgende. Hytten er åben hele året. Her kan publikumet se hvorledes fremstillingen af glasobjekter foregår. Det er muligt at købe disse specielt fremstillede glasobjekter i museets butik. Museumsbutikken sælger ligeledes postkort, plakater, bøger og kataloger.

Museet arrangerer kulturelle aktiviteter såsom foredrag, koncerter, rundvisninger med guide, video præsentationer etc., som finder sted året rundt.

Glasmuseet Ebeltoft får ligeledes stor hjælp af medlemmerne af foreningen Glasmuseets Venner i form af frivillig deltagelse i museets arbejde. Glasmuseets Venner har omkring 900 medlemmer.

UDVIDELSEN I 2006

I sommeren 2006 udvidede Glasmuseet Ebeltoft med en stor moderne tilbygning. Indvielsen skete på museets 20 års fødselsdag, den 28. juni. I forbindelse med indvielsen erklærede Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. sig villig til at påtage sig hvervet som museets protektor som er en stor ære for museet.

Den 970 m2 store tilbygning skabt af det danske arktitektfirma 3xN rummer alle moderne museumsfaciliteter – udstillingslokaler, café, butik, magasin og lukket museumshave. Den byder den besøgende et varieret repertoire af visuelle oplevelser, spændende fra udstillingsbygningens intense fokus på glassets uendelige udtryksmuligheder, over museumshavens himmelhøje udstillingsrum, og afsluttende med et cafébesøg med panoramaudsigt over vandet og træskibshavnen. Tilbygningen danner en vinge ud fra den eksisterende museumsbygning, hvor der foruden administration fortsat er udstillingslokaler, galleri, kontorer samt et nyindrettet tilgængeligt bibliotek med et velassorteret udvalg af litteratur indenfor moderne glaskunst.

.

Finn Lynggaard

Dronning Margrethe II sammen med Finn Lynggaard ved indvielsen af museet i 1986.

Den gamle Hack Kampmann-bygning.

Finn Lynggard ved sine berømte vaser

Den nye fløj, som blev indviet i 2006.

ÅBNINGSTIDER OG PRISER


01.11 - 31.03: 10 - 16 ONS - SØN*
01.04 - 31.10: 10 - 17 ALLE DAGE
01.07 - 31.08: 10 - 18 ALLE DAGE
*Åben alle dage i uge 7 samt påskeugen. Lukket 24., 25., 26., 31. dec. samt 1. jan.
Se Stockfleth DELIs åbningstider


01.04 - 31.10: Voksne 110
01.11 - 31.03: Voksne 85
BØRN 6 - 17 ÅR: 30 hele året
GRUPPER: (min. 20 personer) 20% rabat
HANDICAPLEDSAGER: Gratis
Entrébilletten giver 20% rabat på entréen til Fregatten Jylland og Ree Park Safari indenfor en uge.


 

 

 

KONTAKT


GLASMUSEET EBELTOFT
STRANDVEJEN 8
DK-8400 EBELTOFT
T +45 8634 1799
GLASMUSEET@GLASMUSEET.DK
PROTEKTOR:
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

FÅ VORES NYHEDSBREV