SCANDINAVIAN GLASS

SCANDINAVIAN GLASS

SCANDINAVIAN GLASS – STARTING ALL OVER

Projekt og samarbejde 2017-2018

Tre stærke nordiske fagmuseer – Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft (Danmark), The Glass Factory, Boda (Sverige) og The Finnish Glass Museum, Riihimäki (Finland) – samarbejder de kommende år om at redefinere glaskunstens fremtid og udvikling gennem projektet, ”Scandinavian Glass – starting all over”. Projektet er støttet af Nordisk Kulturfond og indgår i satsningen HANDMADE, som støtter kunst og kultur, der tager afsæt i håndens arbejde.

Praktikken og konteksten omkring glasset har undergået store forandringer gennem de senere år, hvilket har ført til et markant skift i forhold til det håndlavede glas. Storskala glasproduktion, der tidligere var drivende både i den kunstindustrielle økonomiske udvikling og udviklingen af de respektive landes designtraditioner, er praktisk talt ikke længere eksisterende. Glasindustriens sammenbrud efterlader et tomrum som ”Scandinavian Glass – starting all over” ønsker at udfylde og udnytte.

Projektet har som formål at:
– udvikle et nyt blik på designtraditionen
– udvikle og manifestere fagmuseer som fremadskuende kraftcentre, som kan medvirke til at inspirere og efteruddanne udøvere og fremadrettet bidrage til at vise nye veje for glaskunsten/-designet.

Museerne vil, med baggrund i indgående kendskab til traditionen og med fokus på nytænkning og videreudvikling inddrage glaskunstnere for at udvikle og vise ny forretningsmodeller. Museerne stiller rammer og know-how til rådighed, men selve udviklingen skabes af de udøvende. Deltagerinddragelse, netværksskabelse og vidensdeling på tværs af lande- og faggrænser er et bærende element i afviklingen af projektet. De udøvende kunstnere involveres på alle niveauer i projektet i et forsøg på at skabe netværk både blandt institutioner, glasværksteder og udøvende kunstnere.

Projektet indeholder:
– En rejseudstilling med fokus på det helt nye og aktuelle inden for nordisk glas – den største samlede visning i to årtier. Udøvende kunsterne tager del i kurateringen af udstillingen.
– Workshops/residencies med deltagelse af udøvere og andre aktører fra de nordiske lande. Workshops afvikles på/eller i tilknytning til museumsinstitutionerne og har som ambition at gøre disse til placemakere – kraftcentre, der anvender samlingerne og rammerne til at skabe den fremtidige udvikling indenfor feltet.
– Afslutningssymposium i oktober 2018.

FAKTA | ”SCANDINAVIAN GLASS – STARTING ALL OVER”

-Nordisk samarbejde mellem Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft (DK , projektleder), The Glass Factory, Boda (SE) og The Finnish Glass Museum, Riihimäki (FI).

-Projektet har et samlet budget på kr. 1.730.000.

-Nordisk Kulturfond støtter projektet med kr. 850.000 som et led i HANDMADE. HANDMADE er Nordisk Kulturfonds satsning i 2016 – 2018, som har til hensigt at støtte at stimulere den kunst og kultur, der tager udgangspunkt i håndens værk.

-Projektet realiseres i perioden 01.01.2017 – 31.10.2018.

ÅBNINGSTIDER OG PRISER


01.11 - 31.03: 10 - 16 ONS - SØN
01.04 - 31.10: 
10 - 17 ALLE DAGE
01.07 - 31.08: 10 - 18 ALLE DAGE
29/5-9/6 - Udstillingsskift; ny fløj og stueetage Gl. bygning lukket. Reduceret entré.


01.04 - 31.10: Voksne 100
01.11 - 31.03: Voksne 85
BØRN 6 - 17 ÅR: 30 hele året
GRUPPER: (min. 20 personer) 20% rabat
HANDICAPLEDSAGER: Gratis
Entrébilletten giver 20% rabat på entréen til Fregatten Jylland og Ree Park Safari indenfor en uge.


KONTAKT


GLASMUSEET EBELTOFT
STRANDVEJEN 8
DK-8400 EBELTOFT
T +45 8634 1799
GLASMUSEET@GLASMUSEET.DK
PROTEKTOR:
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

FÅ VORES NYHEDSBREV