FINN LYNGGAARDS FOND

FINN LYNGGAARDS FOND

Modtager af Finn Lynggaards Legat
En enig bestyrelse, bestående af glasformgiver Tchai Munch, direktør for Glasmuseet Ebeltoft, Dan Mølgaard, og Birgit Engsig, formand for Glasmuseets Venner, har valgt at give Finn Lynggaards Legat til Jonas Noël Niedermann. Afsløringen af årets modtager af legatet fandt sted på Glasmuseet Ebeltoft fredag 17. januar 2020.

Jonas Noël Niedermann er født og opvokset i Schweiz, uddannet i Tyskland og har arbejdet i værksteder i både Tyskland og Italien. De seneste år har han boet og arbejdet i Danmark. Først som assistent hos Møhl og Drivsholm Glas her i Ebeltoft og i de seneste år hos Nanna Backhaus og Andrew Brown i Hundested.

Sideløbende hermed arbejder Jonas Nöel Niedermann med at udvikle sit eget formsprog. Senest gennem et netop afsluttet residency på KADK Bornholm. Her har han sammen med den amerikanske glaskunstner Taylor Alexander Ames arbejdet med at udvikle en selvopfunden teknik, som Niedermann kalder ”floating lines”. Teknikken bygger på klassiske venetianske traditioner, som Niedermann blandt andet kender fra sit tidligere ophold hos Berengo Glass Studio i Venedig og nyfortolker i et forsøg på at gå nye veje.

Jonas Jöel Niedermann har søgt legatet for at gøre det muligt at videreudvikle sit arbejde med teknikken ”floating lines”.

Om Finn Lynggaards Legat
I forbindelse med Finn Lynggaards 80 års fødselsdag, den 11. januar 2010, blev der – som gave – etableret en fond, som en hyldest til en stor kunstner og iværksætter. Fonden har til formål, hvert år omkring Finn Lynggaards fødselsdag, at uddele et legat til en udøvende dansk glaskunstner med henblik på videreuddannelse eller studie-/inspirationsrejse.

Legatet består i 15.000 kroner. Midler fra Finn Lynggards Fond suppleret af et rundhåndet bidrag fra Foreningen Glasmuseets Venner. Det uddeles i januar omkring Finns fødselsdag.

Legatet kan søges af danskere, der arbejder med glas eller af udlændinge, der arbejder i Danmark.

Frist for ansøgninger er 1. november 2020.

Ansøgninger sendes til:

Finn Lynggards Fond
c/o Glasmuseet Ebeltoft
Strandvejen 8
8400 Ebeltoft
eller glasmuseet@glasmuseet.dk

Såfremt du har søgt om og modtager fondslegatet, forventes det, at du kan være til stede på museet i Ebeltoft ved overrækkelsen af legatet. Og at du kan være til stede ved Glasmuseets Venneforenings Generalforsamling i foråret, hvor du dels fortæller om dit arbejde,  og dels beretter om hvad legatmidlerne har været brugt til.

Modtagere ar legatet vil i perioden efter modtagelsen have mulighed for at blive præsenteret på Glasmuseet Ebeltoft med en mindre opstilling.

.

VEDTÆGTER

Vedtægter for ”Finn Lynggaards Fond”

§ 1.

1.1. Fondens navn er: ”Finn Lynggaards fond”.

1.2. Fonden er stiftet af midler ved donationer i forbindelse med Finn Lynggaards 80 års fødselsdag fra Glasmuseet Ebeltoft, Glasmuseets Venner, firmaer og private.

§ 2.

2.1. Fondens hjemsted og administration er Glasmuseet Ebeltoft, Strandvejen 8, 8400 Ebeltoft i Syddjurs Kommune.

 
§ 3.

3.1. Fondens formål er at støtte danske glaskunstnere med henblik på efteruddannelse og/ellerstudierejse.

§ 4.

4.1. Fonden kan, såfremt bestyrelsen måtte finde dette nødvendigt, anvende op til 10% af fondens aktiver ved den årlige udlodning, dog altid minimum kr. 5.000,00 til udlodning. Herudover kan bestyrelsen anvende evt. afkast af formuen til udlodning. Fondsuddelingen skal så vidt muligt ske på Finn Lynggaards fødselsdag den 11. januar.

§ 5.

5.1. Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder udover de i § 6 nævnte.

§ 6.

6.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der supplerer sig selv.

6.2. Som fondens første bestyrelse blev valgt: 1) Finn Lynggaard (udøvende glaskunstner) 2) Dagmar Brendstrup (direktør for Glasmuseet) 3) Mogens Kaalbye (formand/bestyrelsesmedlem for Glasmuseets Venner)

6.3 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af en udøvende glaskunstner, direktøren for Glasmuseet og formanden eller et bestyrelsesmedlem fra Glasmuseets Venner.

6.4 Bestyrelsen modtager intet arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet, dog betaler fonden bestyrelsesmedlemmers evt. omkostninger ved udøvelse af hvervet.

§ 7.

7.1. Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskabsår går dog fra fondens stiftelse til udgangen af kalenderåret.

§ 8.

8.1. Fondens midler skal anbringes efter de regler, der er fastsat om anbringelsen af fondes midler.

§ 9.

9.1. Årets overskud, evt. med tillæg af andel af formue jfr. § 4, anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til fondens formål, jf. § 3.

§ 10.

10.1. Denne vedtægt kan alene ændres af fondsmyndigheden efter indstilling fra bestyrelsen, jfr. fondslovens § 32.

§ 11.

11.1. Såfremt fonden likvideres tilfalder midlerne Glasmuseet Ebeltoft.

 
 

Ebeltoft, den 11. januar 2010.

Fondsbestyrelsen 2015:

Tchai Munch
Glasformgiver

Dan Mølgaard
Direktør Glasmuseet Ebeltoft

Karen Siune
Formand for Glasmuseets Venner

Jonas Noël Niedermann modtager Finn Lynggaards Legat 17/1 2020, som overrækkes af Tchai Munch.

Finn Lynggaard, 1974.

ÅBNINGSTIDER OG PRISER


HALV PRIS! Besøg os i sommerferien 2020 og få halv pris på entré og aktiviteter!

01.11 - 31.03: 10 - 16 ONS - SØN*
01.04 - 31.10: 10 - 17 ALLE DAGE
01.07 - 31.08: 10 - 18 ALLE DAGE
*Åben alle dage i uge 7 samt påskeugen. Lukket 24., 25., 26., 31. dec. samt 1. jan.
Se Stockfleth DELIs åbningstider


01.04 - 31.10: Voksne 120
01.11 - 31.03: Voksne 85
BØRN 6 - 17 ÅR: 30 hele året
GRUPPER: (min. 20 personer) 20% rabat
HANDICAPLEDSAGER: Gratis
Entrébilletten giver 20% rabat på entréen til Fregatten Jylland, Ree Park Safari og Kattegatcentret indenfor en uge.


KONTAKT


GLASMUSEET EBELTOFT
STRANDVEJEN 8
DK-8400 EBELTOFT
T +45 8634 1799
GLASMUSEET@GLASMUSEET.DK

PROTEKTOR:
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

FÅ VORES NYHEDSBREV