FINN LYNGGAARDS FOND

FINN LYNGGAARDS FOND

I forbindelse med Finn Lynggaards 80 års fødselsdag, den 11. januar 2010, blev der – som gave – etableret en fond, som en hyldest til en stor kunstner og iværksætter. Fonden har til formål, hvert år på Finn Lynggaards fødselsdag, at uddele et legat i størrelsesordenen kr. 10.000,- til en udøvende dansk glaskunstner med henblik på videreuddannelse eller studie-/inspirationsrejse.

Kontakt:
Finn Lynggards Fond
c/o Glasmuseet Ebeltoft
Strandvejen 8
8400 Ebeltoft
eller dan@glasmuseet.dk

Såfremt du har søgt om og modtager fondslegatet, forventes det, at du kan være til stede på museet i Ebeltoft ved overrækkelsen af legatet d. 11. januar 2016. Og at du kan være til stede ved Glasmuseets Venneforenings Generalforsamling i foråret 2016 hvor du dels fortæller om dit arbejde,  og dels beretter om hvad legatmidlerne har været brugt til.

Modtagere ar legatet vil i perioden efter modtagelsen have mulighed for at blive præsenteret på Glasmuseet Ebeltoft med en mindre opstilling.

.

VEDTÆGTER

Vedtægter for ”Finn Lynggaards Fond”

§ 1.

1.1. Fondens navn er: ”Finn Lynggaards fond”.

1.2. Fonden er stiftet af midler ved donationer i forbindelse med Finn Lynggaards 80 års fødselsdag fra Glasmuseet Ebeltoft, Glasmuseets Venner, firmaer og private.

§ 2.

2.1. Fondens hjemsted og administration er Glasmuseet Ebeltoft, Strandvejen 8, 8400 Ebeltoft i Syddjurs Kommune.

§ 3.

3.1. Fondens formål er at støtte danske glaskunstnere med henblik på efteruddannelse og/ellerstudierejse.

§ 4.

4.1. Fonden kan, såfremt bestyrelsen måtte finde dette nødvendigt, anvende op til 10% af fondens aktiver ved den årlige udlodning, dog altid minimum kr. 5.000,00 til udlodning. Herudover kan bestyrelsen anvende evt. afkast af formuen til udlodning. Fondsuddelingen skal så vidt muligt ske på Finn Lynggaards fødselsdag den 11. januar.

§ 5.

5.1. Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder udover de i § 6 nævnte.

§ 6.

6.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der supplerer sig selv.

6.2. Som fondens første bestyrelse blev valgt: 1) Finn Lynggaard (udøvende glaskunstner) 2) Dagmar Brendstrup (direktør for Glasmuseet) 3) Mogens Kaalbye (formand/bestyrelsesmedlem for Glasmuseets Venner)

6.3 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af en udøvende glaskunstner, direktøren for Glasmuseet og formanden eller et bestyrelsesmedlem fra Glasmuseets Venner.

6.4 Bestyrelsen modtager intet arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet, dog betaler fonden bestyrelsesmedlemmers evt. omkostninger ved udøvelse af hvervet.

§ 7.

7.1. Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskabsår går dog fra fondens stiftelse til udgangen af kalenderåret.

§ 8.

8.1. Fondens midler skal anbringes efter de regler, der er fastsat om anbringelsen af fondes midler.

§ 9.

9.1. Årets overskud, evt. med tillæg af andel af formue jfr. § 4, anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til fondens formål, jf. § 3.

§ 10.

10.1. Denne vedtægt kan alene ændres af fondsmyndigheden efter indstilling fra bestyrelsen, jfr. fondslovens § 32.

§ 11.

11.1. Såfremt fonden likvideres tilfalder midlerne Glasmuseet Ebeltoft.

Ebeltoft, den 11. januar 2010.

Fondsbestyrelsen 2015:

Tchai Munch
Glasformgiver

Dan Mølgaard
Direktør Glasmuseet Ebeltoft

Karen Siune
Formand for Glasmuseets Venner

Modtager af legatet 2016, Aoife Soden.

Finn Lynggaard med Aoife Sodens "De fire årstider", modtager af Finn Lynggaards Legat 2016.

ÅBNINGSTIDER OG PRISER


01.11 - 31.03: 10 - 16 ONS - SØN
01.04 - 31.10: 
10 - 17 ALLE DAGE
01.07 - 31.08: 10 - 18 ALLE DAGE
OBS: Museet er lukket 5. sept. 2017
Se Glascaféens åbningstider her


01.04 - 31.10: Voksne 100
01.11 - 31.03: Voksne 85
BØRN 6 - 17 ÅR: 30 hele året
GRUPPER: (min. 20 personer) 20% rabat
HANDICAPLEDSAGER: Gratis
Entrébilletten giver 20% rabat på entréen til Fregatten Jylland og Ree Park Safari indenfor en uge.


 

 

 

KONTAKT


GLASMUSEET EBELTOFT
STRANDVEJEN 8
DK-8400 EBELTOFT
T +45 8634 1799
GLASMUSEET@GLASMUSEET.DK
PROTEKTOR:
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

FÅ VORES NYHEDSBREV